1. Home
  2. แบนช่อง3

Tag: แบนช่อง3

แบนช่อง 3 !! ขึ้นเทรนด์ทวิตเตอร์ อันดับ 1

แบนช่อง 3 !! ขึ้นเทรนด์ทวิตเตอร์ อันดับ 1

สยามรัฐวาไรตี้ขอเสนอข่าวที่มีกระแสแรง!! บนทวิตเตอร์ วันนี้เทรนด์อันดับหนึ่งเห็นจะเป็นอื่นไกลไม่ได้นอกจาก #แบนช่อง 3 เมื่อมีกระแสวิจารณ์จากผู้คนในโซเชีลมากมายเกี่ยวกับการเสนอข่าว ซึ่งผู้ใช่โซเชียลหลายคนเห็นตรงกันว่า มีการเสนอข่าวที่ไม่มีความเป็นกลาง ทำให้เกิดกระแสต่อต้านขึ้นมากมาย Cr_IG : mew_ladym62

Read More
Loading...