1. Home
  2. แคมป์คนงาน

Tag: แคมป์คนงาน

นิปปอนเพนต์ โปรเจ็ค “เคียงข้างด้วยใจ ผ่านวิกฤตไปด้วยกัน”

นิปปอนเพนต์ โปรเจ็ค “เคียงข้างด้วยใจ ผ่านวิกฤตไปด้วยกัน”

นิปปอนเพนต์ โปรเจ็ค “เคียงข้างด้วยใจ ผ่านวิกฤตไปด้วยกัน” ช่วยเหลือพันธมิตรผู้ประกอบการธุรกิจก่อสร้างและแรงงาน หลังล็อกดาวน์แคมป์ก่อสร้าง ล็อกดาวน์แคมป์ก่อสร้างกระทบหนักคนงานราว 700,000 ชีวิต “นิปปอนเพนต์ เดคโคเรทีฟ โคทติ้ง (ประเทศไทย) เร่งจัดโครงการ เคียงข้างด้วยใจ ผ่านวิกฤตไปด้วยกัน ช่วยเหลือพันธมิตรส่งมอบอาหาร สิ่งของดำรงชีพช่วยผู้ประกอบการธุรกิจก่อสร้างและ-แรงงาน #เคียงข้างด้วยใจ ผ่านวิกฤตไปด้วยกัน #สู้ไปด้วยกัน การประกาศล็อกดาวน์ แคมป์คนงานก่อสร้างในเขตกรุงเทพฯและปริมณฑล 6 จังหวัด ได้แก่ กรุงเทพฯ นนทบุรี ปทุมธานี สมุทรปราการ สมุทรสาคร นครปฐม รวมกับอีก 4 จังหวัดในภาคใต้…

Read More
“ฟู้ด ฟอร์ ไฟเตอร์” ยังคงส่งข้าวให้กับแคมป์คนงานต่อเนื่อง

“ฟู้ด ฟอร์ ไฟเตอร์” ยังคงส่งข้าวให้กับแคมป์คนงานต่อเนื่อง

นางสาวพันชนะ วัฒนเสถียร ผู้ก่อตั้งฟู้ด ฟอร์ ไฟเตอร์ เปิดเผยว่า ความต้องการอาหารกล่อง ข้าวสาร อาหารแห้ง วัตถุดิบสำหรับปรุงประกอบอาหาร เช่น ผัก ไข่ เนื้อสัตว์ น้ำมันพืช ฯลฯ ยังคงมีคำขอเข้ามาจากหลายแคมป์คนงานซึ่งยังคงไม่ได้รับความช่วยเหลือจากหน่วยงานที่รับผิดชอบนัก (หรือถ้ามีก็คงไม่เพียงพอกับจำนวนแคมป์ที่มีมากมายทั่วกรุงเทพฯและปริมณฑล)ในแต่ละวัน อาสาสมัครจะนำข้าวกล่อง หรือวัตถุดิบสำหรับปรุงอาหาร ข้าวสาร นมพร้อมดื่ม ยาสามัญประจำบ้านหรือถุงยังชีพ กระจายแบ่งปันไปยังจุดต่าง ๆที่ได้รับการแจ้งมาจากเครือข่าย อาทิ แคมป์สุขุมวิท101 ซ.ปุณณวิถีสุดซอย 10 (ความต้องการ 100 กล่อง /มื้อ) ,โรงงานแอมคอร์ กิ่งแก้ว…

Read More
Loading...