แข่งขันกอล์ฟ

มจพ.จัดพิธีแถลงข่าวในฐานะเป็นเจ้าภประจำปี 2565าพจัดการแข่งขันกอล์ฟประเพณี 8 เกียร์ ครั้งที่5

สมาคมศิษย์เก่าวิศวกรรมศาสตร์พระจอมเกล้าพระนครเหนือ (สศวพ.) รวมกับ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ (มจพ.) จัดพิธีแถลงข่าวในฐานะเป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขันกอล์ฟประเพณี 8 เกียร์ ครั้งที่ 5ประจําปี 2565 โดยความร่วมมือกันของศิษย์เก่าคณะวิศวกรรมศาสตร์ 8 สถาบัน ประกอบด้วย จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ (มก.) มหาวิทยาลัยขอนแก่น (มข.)...