เอ็มพีกรุ๊ป

เอ็มพี กรุ๊ป เปิด Health Plus Global Wellness Service & Genetic Laboratory อย่างยิ่งใหญ่

เอ็มพี กรุ๊ป (ประเทศไทย) เปิด Health Plus Global Wellness Service & Genetic Laboratory อย่างยิ่งใหญ่ พร้อมให้บริการตรวจถึงระดับยีน  มุ่งมั่น ร่วมสร้าง Wellness Ecosystem เพื่อสุขภาพที่ดีของคนไทย MP...