เอ็กโก กรุ๊ป

“เอ็กโก กรุ๊ป” มอบอุปกรณ์ป้องกันโควิด-19 แก่ “รร.วัดราชบพิธ”

สนับสนุนให้เยาวชนได้เรียนรู้แบบ On-site อย่างปลอดภัย บริษัท ผลิตไฟฟ้า จำกัด (มหาชน) หรือ เอ็กโก กรุ๊ป ร่วมป้องกันการแพร่ระบาดของโควิด-19 ในสถานศึกษาอย่างต่อเนื่อง ด้วยการสนับสนุนอุปกรณ์ป้องกันโควิด-19 และอุปกรณ์จัดการขยะติดเชื้อและส่งเสริมการคัดแยกขยะอย่างถูกต้องและเหมาะสมแก่โรงเรียนวัดราชบพิธ ประกอบด้วยเครื่องวัดอุณหภูมิ เครื่องจ่ายเจลแอลกอฮอล์อัตโนมัติ แอลกอฮอล์ สบู่เหลวล้างมือ หน้ากากอนามัย ถุงมือทางการแพทย์...