เส้นทางเสริมพลังบุญหนุนพลังใจ

ททท. เปิดตัว 12 เส้นทางท่องเที่ยว “เสริมพลังบุญ หนุนพลังใจ” ประเดิมทริปแรก เปิดดวงเศรษฐี 789 จ.สระบุรี

การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) เปิดตัวโครงการ “เสริมพลังบุญ หนุนพลังใจ” ส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงศรัทธา (Faith Based Tourism) มุ่งเน้นนำเสนอการท่องเที่ยวเชิงประสบการณ์ที่มีคุณค่าและความหมายให้แก่นักท่องเที่ยว (Meaningful Travel) โดยจะมีการรวบรวมสินค้าท่องเที่ยวกลุ่มศรัทธาความเชื่อและภูมิปัญญาที่สะท้อนถึงอัตลักษณ์และเอกลักษณ์ของประเทศไทย ผ่านการจัดทำ “E-book 12 เส้นทางท่องเที่ยวเสริมพลังบุญ หนุนพลังใจ” โดยได้รวบรวม ศาสนสถาน...