เสวนา

บริษัทอาหารทั่วโลก เผชิญความท้าทายด้านสิทธิมนุษยชน  ทางออกที่ดีอยู่ตรงไหน

ออนไลน์, 17 สิงหาคม 2566 บริษัท ป่าสาละ จำกัด พร้อมด้วยพันธมิตร ทั้งภาคประชาสังคม ภาคธุรกิจ ผู้เชี่ยวชาญในอุตสาหกรรมอาหารจากบริษัทชั้นนำมาแลกเปลี่ยนความรู้และประสบการณ์เกี่ยวกับแนวโน้มและความท้าทายด้านสิทธิมนุษยชนในห่วงโซ่อุปทานอาหาร  ในหัวข้อ “Human Rights Trends and Challenges in Food Supply...