เวลเนส

พาส่องเดสติเนชันแห่งใหม่เพื่อการรีชาร์จร่างกาย ย่านนนทบุรี “ลา มิตรา โฮลิสติก เวลเนส เซ็นเตอร์”

พาส่องเดสติเนชันแห่งใหม่เพื่อการรีชาร์จร่างกาย ย่านนนทบุรี “ลา มิตรา โฮลิสติก เวลเนส เซ็นเตอร์” ตอบโจทย์กลุ่มเฮลตี้ไลฟ์สไตล์ กับ 7 มิติแห่งการดูแลสุขภาวะสมบูรณ์แบบองค์รวม ในปัจจุบันที่พฤติกรรมและวิถีการดำเนินชีวิตของคนส่วนใหญ่เต็มไปด้วยความเร่งรีบ ความเคร่งเครียด การแข่งขัน จนนำไปสู่ผลกระทบกับสุขภาพ ทั้งการพักผ่อนไม่เพียงพอ  ตลอดจนมลพิษจากภายนอกที่คนเมืองต้องเผชิญอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ ไม่ว่าจะฝุ่น ควัน รังสีต่าง...