เมืองโอ่งมังกร

กลับมาสนุกสนานมันส์ ๆ กันอีกครั้ง งานวิ่งอาบแสงจันทร์ชมสีสันยามค่ำคืน “เมืองโอ่งมังกร”

กลับมาสนุกสนานมันส์ ๆ กันอีกครั้ง MOONLIGHT RUN RATCHABURI 2023 (ครั้งที่ 2) งานวิ่งอาบแสงจันทร์ชมสีสันยามค่ำคืน “เมืองโอ่งมังกร” กองทุนพัฒนาการกีฬาแห่งชาติ ร่วมกับ การกีฬาแห่งประเทศไทย และสมาคมกีฬาแห่งจังหวัดราชบุรี ร่วมสนับสนุนโดย การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย จัดกิจกรรมส่งเสริมด้านกีฬา เพื่อเป็นการกระตุ้นเศรษฐกิจ จังหวัดราชบุรี...