เมดีซ กรุ๊ป

“เดอะคลีนิกค์” และ “เมดีซ กรุ๊ป” เปิดตัวเก็บไขมันเพื่อการฝากเก็บสเต็มเซลล์ มิติใหม่ของการชะลอวัย

“THE KLINIQUE (เดอะคลีนิกค์)” และ “เมดีซ กรุ๊ป”เปิดตัวศูนย์การเก็บไขมันเพื่อการฝากเก็บสเต็มเซลล์ (Cell Harvesting Center) มิติใหม่ของการชะลอวัยแข็งแรงจากภายใน…สู่รูปลักษณ์ที่ดีไซน์ได้ตามต้องการ กรุงเทพ (9 พฤษภาคม 2566) - บมจ.เดอะคลีนิกค์ฯ หรือ THE KLINIQUE สถาบันด้านความงามและฟื้นฟูสุขภาพแบบองค์รวม...

“เมดีซ กรุ๊ป” และ “โรงพยาบาลราชพฤกษ์” เปิดตัวศูนย์การเก็บเซลล์ไขมันเพื่อการฝากเก็บสเต็มเซลล์

ประกาศความร่วมมือครั้งสำคัญ “เมดีซ กรุ๊ป” และ “โรงพยาบาลราชพฤกษ์” เปิดตัวศูนย์การเก็บเซลล์ไขมันเพื่อการฝากเก็บสเต็มเซลล์ (Cell Harvesting Center) เพื่อผลักดันให้จังหวัดขอนแก่นก้าวสู่การเป็น Medical Hub อย่างเต็มภาคภูมิ ชูจุดเด่นแบรนด์แรกและแบรนด์เดียวในอาเซียนที่มีความเชี่ยวชาญระดับ “State-of-the-Art BIOlongevity” เทคโนโลยีสู่เป้าหมายการมีชีวิตยืนยาว เพื่อให้ทุกคนมีโอกาสฝากเก็บสเต็มเซลล์ส่วนบุคคลได้ทุกช่วงวัย พร้อมขยายความแข็งแกร่งให้กับการวางรากฐานสุขภาพแนวทางใหม่ ยกระดับให้จังหวัดขอนแก่นเป็นศูนย์กลางบริการทางการแพทย์...