1. Home
  2. เฟรเซอร์ส พร็อพเพอร์ตี้

Tag: เฟรเซอร์ส พร็อพเพอร์ตี้

เฟรเซอร์ส พร็อพเพอร์ตี้ ประเทศไทย อสังหาฯ ครบวงจร แพลตฟอร์มที่ยั่งยืน

เฟรเซอร์ส พร็อพเพอร์ตี้ ประเทศไทย อสังหาฯ ครบวงจร แพลตฟอร์มที่ยั่งยืน

ชูกลยุทธ์ ONE PLATFORM ตั้งเป้าเป็น TOP 3 ในปี 2566 เฟรเซอร์ส พร็อพเพอร์ตี้ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) หรือ “FPT” เปิดเกมรุกเดินหน้าธุรกิจในฐานะผู้นำอสังหาริมทรัพย์ครบวงจรรายแรกในประเทศไทย ด้วยการสร้าง One Platform ที่ผสานธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ 3 กลุ่ม ครอบคลุมอสังหาริมทรัพย์เพื่อที่อยู่อาศัย อุตสาหกรรม และพาณิชยกรรม เข้าไว้ในแพลตฟอร์มเดียวกัน ภายใต้แบรนด์ เฟรเซอร์ส พร็อพเพอร์ตี้ ที่มีประสบการณ์และชื่อเสียงในระดับโลก โดยจะมุ่งเน้นการพัฒนาธุรกิจศักยภาพสูงของทุกกลุ่มด้วยความเป็นหนึ่งเดียวกัน (Synergy) เพื่อสร้าง Ecosystem ทางธุรกิจที่สนับสนุนการเติบโตอย่างแข็งแกร่งและยั่งยืนของบริษัทฯ…

Read More
Loading...