เพจเฟซบุ๊ก “พระมหาไพรวัลย์ ” ได้เปลี่ยนชื่อแล้ว

เพจเฟซบุ๊ก “พระมหาไพรวัลย์ ” ได้เปลี่ยนชื่อแล้ว

จากประเด็นร้อนในวงการสงฆ์ พระมหาไพรวัลย์ วรวณฺโณ ประกาศว่า พร้อมลาสิกขาถ้าหาก พระราชปัญญาสุธี (อุทัย ญาโณทโย) ผู้รักษาการแทนเจ้าอาวาสวัดสร้อยทองรูปปัจจุบัน ไม่ได้รับการแต่งตั้งขึ้นเป็นเจ้าอาวาส ก็จะขอสละสมณเพศ เพื่อประท้วงความไม่เป็นธรรม เมื่อเวลา 21.00 น. เพจเฟซบุ๊ก #พระมหาไพรวัลย์ ได้เปลี่ยนชื่อ จาก "พระมหาไพรวัลย์...