เปิดประเทศ

เปิดประเทศครั้งใหญ่ ในรอบ 3 ปี เมืองหลวงคึกคัก ‘ฮาคูโฮโด’ ชี้ คนกรุงยิ้มได้ คนต่างจังหวัดยิ้มสู้

หลังเปิดประเทศเต็มรูปแบบ ทำเม็ดเงินไหลเข้าเมืองหลวง หนุนเศรษฐกิจคนกรุงให้คึกคักต่อเนื่อง แต่คนต่างจังหวัดยังหวั่นใจและชะลอการใช้จ่าย คนไทยยังสุขคงที่ และมองบวกอย่างมีความหวัง พร้อมต้องการให้เกิดการเปลี่ยนแปลงในสังคมให้ดีขึ้นในทุกมิติ กรุงเทพฯ ประเทศไทย, กุมภาพันธ์ 2566 - สถาบันวิจัยความเป็นอยู่ฮาคูโฮโด อาเซียน (ประเทศไทย) หรือ Hakuhodo Institute of Life...