เทคโนโลยี

“Taiwan Excellence Pavilion at Taiwan Expo” นำทัพจัดแสดงสินค้าโชว์เทคโนโลยีและนวัตกรรมสุดล้ำ!

Taiwan Excellence Pavilion at Taiwan Expo ประกาศความสำเร็จครั้งใหญ่นำทัพจัดแสดงสินค้าโชว์เทคโนโลยีและนวัตกรรมสุดล้ำตอกย้ำจุดยืน Empowering a Green Future ประเทศไทย, 20-22 กรกฎาคม 2566 – ฉลองชัยสู่ความสำเร็จ กับการก้าวสู่ความเป็นเลิศกับผลิตภัณฑ์สินค้าจากไต้หวัน ที่ครั้งนี้ Taiwan...

“มทร.พระนคร” ผุดหลักสูตรเทคโนโลยีสุขภาพเครื่องสำอางและการชะลอวัย  รองรับศาสตร์แห่งสุขภาพและสังคมผู้สูงอายุ

ดร.ณัฐวรพล  รัชสิริวัชรบุล อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล  (มทร.) พระนคร เปิดเผยว่า มทร.พระนคร เล็งเห็นถึงสถานการณ์ปัจจุบันและแนวโน้มการเปลี่ยนแปลงในอนาคต และความสำคัญของการพัฒนาเศรษฐกิจและนวัตกรรมของประเทศในด้านสุขภาพองค์รวมและวิถีแห่งการชะลอวัย เนื่องด้วยประเทศไทยกำลังก้าวเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุ อีกทั้งการปรับและการขยายตัวของภาคอุตสาหกรรมที่เป็นผลมาจากการเปลี่ยนแปลงเทคโนโลยีอย่างพลิกผัน โดยเฉพาะอุตสาหกรรมทางด้านสุขภาพ ด้านเครื่องสำอางและการชะลอวัยก็จัดเป็นกลุ่มธุรกิจที่มีมูลค่าทางการตลาดสูงและมีแนวโน้มการเติบโตอย่างต่อเนื่อง ทั้งในระดับประเทศและระดับโลก และนับได้ว่าเป็นส่วนสำคัญหนึ่งในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจ โดยปัจจัยที่ส่งเสริมให้ภาคธุรกิจสุขภาพและความงามมีการเติบโตอย่างต่อเนื่อง ได้แก่ จำนวนประชากรผู้สูงอายุเพิ่มมากขึ้น ความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีสารสนเทศและการสนับสนุนของภาครัฐในการสร้างงานวิจัยและนวัตกรรมด้านสุขภาพ เครื่องสำอางและการชะลอวัย...