1. Home
  2. เฌอเอม ชญาธนุส

Tag: เฌอเอม ชญาธนุส

“เฌอเอม”เตรียมปั้นโครงการเพื่อสังคม ขอมุ่งงานถนัดเชิงสร้างสรรค์ สู่อาชีพวิทยากร-นักเขียน ลดบทบาทเบื้องหน้า !!

“เฌอเอม”เตรียมปั้นโครงการเพื่อสังคม ขอมุ่งงานถนัดเชิงสร้างสรรค์ สู่อาชีพวิทยากร-นักเขียน ลดบทบาทเบื้องหน้า !!

“เฌอเอม ชญาธนุส” วางโพสิชันนิ่งชีวิตเรียบง่าย ชี้สูตรความสุขมุ่ง Passion เตรียมปั้นโครงการเพื่อสังคมภายในปี 64 ชูกิจกรรม CSR จิ๊กซอว์หนึ่งเพื่อส่วนรวม เปิดใจมุ่งงานถนัดเชิงสร้างสรรค์สู่อาชีพวิทยากร-นักเขียน ลดบทบาทเบื้องหน้า !! นางสาวชญาธนุส ศรทัตต์ หรือ “เฌอเอม” เปิดเผยว่า “สำหรับตนเองมีข่าวต่างๆ ที่เกิดขึ้นในทิศทางต่างๆ มีทั้งคนชอบและคนไม่ชอบ คนเข้าใจและคนไม่เข้าใจ ทำให้ต้องกลับมาพิจารณาตนเองกับสิ่งที่เกิดขึ้น เพื่อปรับปรุงความรู้สึก วางแนวทางการดำเนินชีวิตต่อไป ตนเองวางชีวิตแบบมี Passion เพราะการมีเป้าหมายจะทำให้รู้สึกว่าได้มุ่งไปข้างหน้าตลอดเวลา ส่วนประสบการณ์ที่ได้รับจากงานต่างๆ มีทั้งดีไม่ดีนำมาปรับใช้ในชีวิต ส่วนความผิดพลาดใดๆ ที่ผ่านมาคือบทเรียนที่มีค่าที่เรายินดีจะเก็บเอาไว้และไม่มีการขึ้นเวทีประกวดใด ๆ อีกต่อไป “เอมมีความถนัดในวิชาชีพและทำได้ดีคือ…

Read More
Loading...