เชียงใหม่

ครั้งแรก! ศูนย์ศึกษาการพัฒนาห้วยฮ่องไคร้ จ.เชียงใหม่

โครงการ ทิพยสืบสาน รักษา ต่อยอด นวัตกรรมศาสตร์พระราชา ครั้งที่ 25 เชิญครูอาจารย์ และผู้สนใจร่วมเปิดประสบการณ์ ห้องเรียนที่ใหญ่ที่สุด  ณ ศูนย์ศึกษาการพัฒนาห้วย   ฮ่องไคร้ จ.เชียงใหม่ กับโครงการ ทิพยสืบสาน รักษา ต่อยอด นวัตกรรมศาสตร์พระราชา ครั้งที่...