อ.ลิขิต

อ.ลิขิต เผย “ครูที่ดี” ต้นแบบแม่พิมพ์เหล็กกล้าหล่อหลอมเยาวชน

เมื่อวันที่ 29 กุมภาพันธ์ 2567 อาจารย์ลิขิต กลิ่นถนอม ได้รับเกียรติให้บรรยายพิเศษหัวข้อ “มอบกายถวายตน สู่เยาวชนเด็กดีศรีมัญจา” ให้กับเยาวชนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 ถึงชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 จำนวน 281คน และการบรรยายหัวข้อ “ครูที่ดีที่สุดสำหรับนักเรียน” (The best teacher...