อ๊อฟ Big Ass

“อ๊อฟ มือกีตาร์วง Big Ass” ติดโควิด-19

"อ๊อฟ พูนศักดิ์ จตุระบุล" หรือ #อ๊อฟบิ๊กแอส มือกีตาร์วง Big Ass  ซีซั่นนี้ไม่รอด ได้ตรวจ Antigen Test Kit (ATK) ในเช้าวันที่ 14 มิถุนายน ผลตรวจว่าพบเชื้อ COVID-19 .ด้าน...