1. Home
  2. หัวเว่ย คลาวด์

Tag: หัวเว่ย คลาวด์

เนทติเซนท์ จับมือ “หัวเว่ย คลาวด์” ผนึก 2 ผู้นำเทคโนโลยีครั้งสำคัญ เปิดตัว netizen.cloud

เนทติเซนท์ จับมือ “หัวเว่ย คลาวด์” ผนึก 2 ผู้นำเทคโนโลยีครั้งสำคัญ เปิดตัว netizen.cloud

ยกระดับการบริหารจัดการข้อมูลสำหรับ SAP ERP ที่ดีที่สุด สร้างองค์กร Digital Enterprise ขับเคลื่อนอนาคตธุรกิจไทย นทติเซนท์ จับมือ หัวเว่ย คลาวด์ ผนึก 2 ผู้นำด้านเทคโนโลยี ในฐานะ “Strategic Partner” เพื่อ Drive Business ลูกค้าองค์กรธุรกิจชั้นนำที่ใช้ซอฟต์แวร์ SAP ERP เปิดตัวโซลูชัน netizen.cloud คลาวด์ที่ดีที่สุด “ที่คุณเชื่อมั่นและสัมผัสได้” โดยมีการนำเทคโนโลยี และ Infrastructure จาก Huawei Cloud มาพัฒนาต่อยอดในการให้บริการโซลูชันคลาวด์สำหรับองค์กรที่ใช้ซอฟต์แวร์…

Read More
Loading...