หมอหมู

“หมอหมู” โพสต์เตือน! “ห้ามดื่มน้ำขวดที่ถูกทิ้งไว้กลางแดด-ในรถยนต์”

รศ.นพ.วีระศักดิ์ จรัสชัยศรี หรือ หมอหม อาจารย์แพทย์ผู้เชี่ยวชาญด้านนิติเวชศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ (มศว.) โพสต์เตือนผ่าน Facebook หมอหมู วีระศักดิ์ ไว้ว่า "อย่าดื่มน้ำขวดที่ถูกทิ้งไว้ กลางแดดหรือในรถยนต์ที่ร้อน"  "อย่าดื่มน้ำขวดที่ถูกทิ้งไว้ กลางแดดหรือในรถยนต์ที่ร้อน อย่าดื่มน้ำขวดที่ถูกทิ้งไว้กลางแดด หรือในสภาพแวดล้อมที่ร้อน เช่น รถยนต์...