สืบนาคะเสถียร

1 กันยายน รำลึก 33 ปีการจากไปของ “สืบ นาคะเสถียร” วีรบุรุษห้วยขาแข้ง

วันที่ 1 กันยายนของทุกปี เป็นวันรำลึกถึงวันจากไปของ “สืบ นาคะเสถียร” นักอนุรักษ์ทรัพยากรป่าไม้ อดีตหัวหน้าเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าห้วยขาแข้ง ที่ทุ่มเททั้งชีวิต และจิตวิญญาณในการอนุรักษ์ป่าและสรรพชีวิตในผืนป่า ที่ทำให้คนรุ่นหลังได้รำลึกและปลูกจิตสำนักการอนุรักษสิ่งแวดล้อมให้สังคมได้รับรู้ด้วย และนับเป็นปีที่ 33 ในการรำลึกการเสียชีวิตของ นายสืบ นาคะเสถียร  ได้ปลิดชีวิตของตนเองเมื่อวันที่ 1 กันยายน 2533 เพื่อปลูกจิตสํานึกของผู้คน ให้ตระหนักรู้และให้ความสำคัญของการอนุรักษ์มากขึ้น...