1. Home
 2. สหกรณ์

Tag: สหกรณ์

  สสว. มอบรางวัลสุดยอด COOP SELECT 4.0 ต่อยอดผลสำเร็จการพัฒนาสหกรณ์ในทุกมิติ

  สสว. มอบรางวัลสุดยอด COOP SELECT 4.0 ต่อยอดผลสำเร็จการพัฒนาสหกรณ์ในทุกมิติ

  สสว. แถลงความสำเร็จโครงการพัฒนาเศรษฐกิจฐานรากยุค 4.0 มอบรางวัลสุดยอดสหกรณ์ COOP SELECT 4.0 พร้อมต่อยอดผลสำเร็จของการพัฒนาสหกรณ์ในทุกมิติเพื่อความยั่งยืน นายวีระพงศ์ มาลัย ผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (สสว.) กล่าวภายหลังงานแถลงความสำเร็จการดำเนินโครงการพัฒนาเศรษฐกิจฐานรากยุค 4.0 ปี 2563 ว่า การดำเนินงานโครงการดังกล่าว จัดขึ้นเพื่อเฟ้นหาสุดยอดผลงานสหกรณ์ต้นแบบ COOP Select 4.0 และมอบรางวัลให้แก่ 5 สหกรณ์ดีเด่น ที่ผ่านการคัดเลือกจาก 100 สหกรณ์ที่เข้าร่วมโครงการ และพร้อมเดินหน้าสู่กระบวนการต่อยอดการพัฒนาสหกรณ์ในทุกมิติ ทั้งออฟไลน์และออนไลน์ ซึ่งเป็นการดำเนินงานระหว่าง สสว. กรมส่งเสริมสหกรณ์ สำนักงานส่งเสริมการจัดประชุมและนิทรรศการ (องค์การมหาชน)…

  Read More
  Loading...