สมเด็จย่า

นิทรรศการ “คิดถึง…สมเด็จย่า ครั้งที่ 26” วันที่ 13-19 ตุลาคม 2566 ณ เจริญนครฮอลล์ ชั้น M ไอคอนสยาม

น้อมรำลึกพระมหากรุณาธิคุณ “สมเด็จย่า” พร้อมชมนิทรรศการ “คิดถึง…สมเด็จย่า ครั้งที่ 26” ระหว่างวันที่ 13-19 ตุลาคม 2566 ณ เจริญนคร ฮอลล์ ชั้น M ไอคอนสยาม เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันพระราชสมภพ สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี หรือ “สมเด็จย่า”...