สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าสิริวัณณวรี นารีรัตนราชกัญญา

“สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าสิริวัณณวรี นารีรัตนราชกัญญา” พระราชทานรางวัล “สื่อสร้างสรรค์ดีเด่น” แก่สถานีโทรทัศน์ TNN 2

สภากาชาดไทย นำโดย ศูนย์วิจัยโรคเอดส์ และภาคีเครือข่าย ร่วมจัดงานเทียนส่องใจ เนื่องในวันเอดส์โลกครั้งที่ 31 ประจำปี 2566 อาทิ กระทรวงสาธารณสุข สำนักอนามัย กรุงเทพมหานคร กรมสวัสดิการและ คุ้มครองแรงงาน องค์การเภสัชกรรม กรมราชทัณฑ์ เรือนจำกลางนครปฐม ชมรมจิตอาสาป้องกันเอดส์เทิดพระเกียรติพระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมวลี...