สมาร์ท ซิตี้

“รีเจน สมาร์ท ซิตี้” ขานรับยุทธศาสตร์ชาติ ผนึกรัฐนำร่องระยองปั้นสู่ “เมืองอัจฉริยะ”

รีเจน สมาร์ท ซิตี้ (ประเทศไทย) ประกาศความพร้อมธุรกิจ มุ่งสนองยุทธศาสตร์ชาติ  จับมือรัฐ ตอกย้ำผู้นำด้านการพัฒนาระบบเมืองอัจฉริยะและเทคโนโลยี IOT เพื่อลดการใช้พลังงาน ปั้น “ระยองสมาร์ทซิตี้” ถือเป็นโครงการนำร่องเขตพื้นที่ EEC  พร้อมรุกเข้าไปทำตลาดการปกครองในท้องถิ่นต่างๆ ของพื้นที่ในประเทศ โดยหวังเห็นอุตสาหกรรมของไทย มีความสามารถในการแข่งขัน พร้อมขึ้นเป็นผู้นำอาเซียนในอนาคต ขณะที่ปี...