สมาคม

สองสมาคมฯ เอกชนร่วมต่อต้าน การลักลอบค้าสัตว์ป่า-พันธุ์พืช

วันที่ 28 พฤษภาคม 2567 เวลา 09.00 น. ณ โรงแรมเอส 31 สุขุมวิท ห้อง เดอะแซมเบอร์ ชั้น B ถ.สุขุมวิท กรุงเทพมหานคร สมาคมตัวแทนออกของรับอนุญาตไทย จัดพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือกับสมาคมสัตววิทยาแห่งลอนดอน (ZSL)...

“มูลนิธิวัคซีนเพื่อประชาชน” ร่วมกับ “สมาคมโรคติดเชื้อในเด็กแห่งประเทศไทย” เพื่อเด็กกลุ่มเสี่ยงปีที่ 7

เดินหน้าส่งเสริมคุณภาพชีวิตเด็กไทยต่อเนื่อง ส่งมอบวัคซีน IPD 3,000 โด๊ส ภายใต้โครงการสร้างเสริมภูมิคุ้มกัน ป้องกันโรคติดเชื้อนิวโมคอคคัส เพื่อเด็กกลุ่มเสี่ยงปีที่ 7 มูลนิธิวัคซีนเพื่อประชาชน และ สมาคมโรคติดเชื้อในเด็กแห่งประเทศไทย จัดงานแถลงข่าว “เดินหน้าประเทศไทย สู่การป้องกันโรค IPD” รณรงค์ให้ความรู้ เสริมสร้างความเข้าใจเกี่ยวกับโรคติดเชื้อนิวโมคอคคัส สาเหตุสำคัญก่อให้เกิดโรคไอพีดี (IPD)...