สมาคมแม่บ้านมหาดไทย

ก.มหาดไทย – สมาคมแม่บ้าน ร่วมออกร้านค้ากาชาดออนไลน์อย่างยิ่งใหญ่ ในงานกาชาด ประจำปี 2564

กระทรวงมหาดไทย – สมาคมแม่บ้านมหาดไทย ร่วมออกร้านค้ากาชาดออนไลน์อย่างยิ่งใหญ่ในงานกาชาด ประจำปี 2564 ตั้งแต่วันที่ 14 – 27 ธ.ค. 64 ตลอด 24 ชั่วโมง ทางเว็บไซต์ www.งานกาชาด.com และ www.redcrossfair.com พร้อมคว้ารางวัลชมเชยการประกวดร้านกาชาด...