สมาคมถ่ายภาพ

ครั้งแรกในประเทศไทยและเอเชียแปซิฟิก

สมาคมถ่ายภาพแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ ร่วมกับ มูลนิธิส่งเสริมการถ่ายภาพ, หอศิลปวัฒนธรรม  แห่งกรุงเทพมหานคร และ สถานเอกอัครราชทูตสหรัฐอเมริกาประจำประเทศไทย เชิญชมนิทรรศการ James Nachtwey: Memoria ซึ่งรวมผลงานภาพถ่ายสงครามตลอดการเป็นช่างภาพสารคดีสงครามและภัยพิบัติกว่า 42 ปี ของ James Nachtwey (เจมส์ นาคท์เวย์)...