สมอ.

สถาบันไฟฟ้าฯ ผนึกกำลัง สมอ. เปิดตัวห้องทดสอบเครื่องปรับอากาศ VRF ใหญ่ที่สุดในอาเซียน

สมุทรปราการ : วันที่ 8 พฤศจิกายน 2566 สถาบันไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ ร่วมกับ สำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม (สมอ.) จัดงาน “พิธีเปิดห้องปฏิบัติการทดสอบเครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วนหลายชุดแฟนคอยล์ (VRF) สำหรับงานทดสอบด้านประสิทธิภาพพลังงาน” โดยได้รับเกียรติจาก นายวีรพงษ์ เอี่ยมเจริญชัย รองเลขาธิการ สำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม ประธานเปิดงานครั้งนี้...