สภาอุตสาหกรรมท่องเที่ยว

กก.สภาอุตสาหกรรมท่องเที่ยวเชียงใหม่ ชวนเที่ยวงานกาดเหนือ สร้างรายได้ – กระตุ้นเศรษฐกิจ 6-8 ก.ย. 66 นี้

6 กันยายน 2566 ดร.มิ่งขวัญ แดงสุวรรณ ในฐานะกรรมการสภาอุตสาหกรรมท่องเที่ยวจังหวัดเชียงใหม่อุปนายกสมาคมการบินภาคเหนือ และศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ร่วมพิธีเปิดงานตลาด อบจ. Charming Night market ณ ลานกิจกรรมตรงข้ามสวนเฉลิมพระเกียรติ 82 พรรษา องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ โดยมี นายชัชวาลย์...