สถาบันเพื่อการยุติธรรมแห่งประเทศไทย

กิจกรรมเวิร์กชอปถ่ายภาพและวิดีโอ โดย สถาบันเพื่อการยุติธรรมแห่งประเทศไทย

สานต่อความสำเร็จ “ขยับเลนส์มองภาพถ่ายในมุมมองความยุติธรรม” กิจกรรมเวิร์กชอปถ่ายภาพและวิดีโอ โดย สถาบันเพื่อการยุติธรรมแห่งประเทศไทย ในวันอาทิตย์ที่ 19 พฤศจิกายน 2566 เวลา 13.00 น. ณ TIJ Common Ground ถนนแจ้งวัฒนะ ประสบความสำเร็จกับกิจกรรมเวิร์กชอปถ่ายภาพและวิดีโอ ภายใต้หัวข้อ “ขยับเลนส์มองภาพถ่ายในมุมมองความยุติธรรม” (THE AESTHETICS OF JUSTICE) โดย ดร.พิเศษ สอาดเย็น ผู้อำนวยการสถาบันเพื่อการยุติธรรมแห่งประเทศไทย ร่วมเปิดงานเวิร์กชอปถ่ายภาพและวิดีโอ ในวันอาทิตย์ที่ 12 พฤศจิกายนที่ผ่านมา ซึ่งมีตัวแทน TikToker...