ศูนย์คุณธรรม

ศูนย์คุณธรรม ชี้ดัชนีคุณธรรมลดลง ๔ เปอร์เซนต์ โดยเฉพาะช่วงอายุ ๒๕-๔๐ ปี

  ชวนเครือข่ายทางสังคมร่วมขับเคลื่อนในงานสมัชชาคุณธรรมแห่งชาติ ครั้งที่ ๑๓ ภายใต้แนวคิด “Moral Touchable : คุณธรรมสัมผัสได้ สังคมไทยเป็นสุขอย่างยั่งยืน” ๘  สิงหาคม  ๒๕๖๖ เวลา ๑๓.๐๐ น. ห้องแกรนด์บอลลูม โรงแรมเอส รัชดา เลเชอร์...