ศิลปะร่วมสมัย

เชิญชมนิทรรศการออนไลน์  โครงการ สร้างสรรค์นวัตกรรมศิลปะร่วมสมัยสู่โลกออนไลน์

โดย กลุ่ม มีกิม สตูดิโอ กลุ่มศิลปินคู่ชายหญิงที่น่าจับตามอง กลุ่ม มีกิม สตูดิโอ เป็นกลุ่มศิลปินชายหญิงก่อตั้งโดย ศิลปินหญิง นางสาว ปิยะธิดา ไกรกิจราษฎร์ และ ศิลปินชาย นายปราชญ์ ปุโรทกานนท์ ที่สร้างผลงานศิลปะร่วมสมัยได้รับการสนับสนุนจากสำนักงานส่งเสริมศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัยและกองทุนส่งเสริมศิลปะร่วมสมัย กระทรวงวัฒนธรรม อย่างต่อเนื่อง...