วิสาหกิจชุมชน

“S&P” สนับสนุนกระเป๋าผ้ามัดย้อม คอลเลคชั่น 2024 จากกลุ่มวิสาหกิจชุมชนชบามัดย้อม จ.สมุทรสาคร

S&P สนับสนุนกระเป๋าผ้ามัดย้อมคอลเลคชั่น 2024 จากกลุ่มวิสาหกิจชุมชนชบามัดย้อมจ.สมุทรสาคร ด้วยความร่วมมือกับสองภาคีเครือข่ายภาครัฐและเอกชน บริษัท เอสแอนด์พี ซินดิเคท จำกัด (มหาชน) นำโดย คุณมณีสุดา ศิลาอ่อน ประธานเจ้าหน้าที่ สำนักพัฒนาความยั่งยืนและสื่อสารองค์กร ร่วมกับ คุณชัยวัฒน์ ชื่นโกสุม อธิบดีกรมการพัฒนาชุมชนกระทรวงมหาดไทย และ คุณพรหมพันธุ์...