วิจัยและพัฒนากัญชา

“สวนสุนันทา” จับมือ CISW วิจัยและพัฒนากัญชาเพื่อการแพทย์และการท่องเที่ยว

สวนสุนันทา ร่วมกับ CISW ในการวิจัยและพัฒนาสมุนไพร กัญชง และกัญชาเพื่อการแพทย์และเพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ เตรียมต้อนรับนักท่องเที่ยวจากทั่วโลก รศ.ดร.สมเดช รุ่งศรีสวัสดิ์ คณบดีวิทยาลัยสหเวชศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา พร้อมด้วย รศ.ดร.นพ.ธวัชชัย กมลธรรม ประธานหลักสูตรกัญชาเวชศาสตร์ ร่วมประชุมออนไลน์กับ Mr.Jacky Ong ประธานบริษัท ซีไอเอสดับเบิ้ลยู...