วัสดุรีไซเคิล

โครงการเพื่อสังคม “จัดการวัสดุอุปกรณ์ทางการแพทย์ ขยะไม่ติดเชื้อ”สู่วัสดุรีไซเคิล เพื่อสิ่งแวดล้อมยั่งยืน

กรุงเทพมหานคร จับมือ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย-มูลนิธิคุณ และ สมาคมอาเซียนไวนิล เคาน์ซิล จัดโครงการเพื่อสังคม ขยายผลและต่อยอด การจัดการวัสดุอุปกรณ์ทางการแพทย์ “ขยะไม่ติดเชื้อ” หลังใช้งาน เพื่อลดมลพิษ ลดโลกร้อน สร้างมูลค่าเพิ่มสู่วัสดุรีไซเคิล เพื่อความยั่งยืนของสิ่งแวดล้อม เมื่อวันศุกร์ที่ 10 พฤศจิกายน 2566 กรุงเทพมหานคร...