วัดอินทารามวรวิหาร

“วัดอินทารามฯ-มูลนิธิสมเด็จพระเจ้าตากสิน” ร่วมระดมทุน “สร้างศูนย์การเรียนรู้-บูรณปฏิสังขรณ์พระพุทธรูป 32 องค์”

วัดอินทารามวรวิหาร แขวงบางยี่เรือ เขตธนบุรี กรุงเทพมหานคร และ มูลนิธิสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชร่วมโครงการระดมทุนครั้งใหญ่ ในการร่วมสร้างศูนย์การเรียนรู้สมเด็จพระเจ้าตากสินและกษัตริย์ไทย เพื่อเผยแพร่ความเป็นมาของชนเผ่าไทย รวบรวมเรื่องราวของสมเด็จพระเจ้าตากสินและกษัตริย์ไทยองค์อื่น ๆ รวมถึงดำเนินการเพื่อบูรณปฏิสังขรณ์พระพุทธรูป ในพระอุโบสถหลังเก่า ที่ประดิษฐ์ไว้ ตั้งแต่ สมัยอยุธยา, ธนบุรี, รัตนโกสินทร์ ฯลฯ รวมไปถึงพระประธานที่องค์พระเจ้าตากสินเคยดำเนินการสร้างไว้ และชำรุดเสื่อมโทรมตามกาลเวลา ณ บริเวณภายในวัดอินทารามวรวิหาร แห่งนี้ โดยมีความต้องการจัดตั้งศูนย์การเรียนรู้สมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช ณ...