วลีเด็ด

10 อันดับคำพูดติดปากที่คนพูดถึงมากที่สุด สำรวจวลีฮิตประจำปี 2564 จากไวซ์ไซท์

บริษัท ไวซ์ไซท์ (ประเทศไทย) จำกัด ได้ทำการสำรวจวลีฮิตประจำปี 2564 ทั้งหมดมากกว่า 150 คำ และทำการเก็บข้อมูลผ่านเครื่องมือ ZOCIAL EYE ตลอดทั้งปี (วันที่ 1 มกราคม – 8 ธันวาคม 2564) เพื่อจัดอันดับ...