ลมชัก

“เบิร์ด ธงไชย”  วอนช่วยเหลือผู้ป่วยเด็กลมชัก  ผ่านโครงการ  “หยุดลมชัก  ให้ชีวิตได้ไปต่อ”

เบิร์ด  ธงไชย   แมคอินไตย์    เชิญชวนคนไทยร่วมบริจาคเพื่อช่วยเหลือผู้ป่วยลมชัก ผ่านโครงการ     “หยุดลมชัก  ให้ชีวิตได้ไปต่อ”  จัดโดย   มูลนิธิโรงพยาบาลเด็ก    เพื่อร่วมสมทบทุนค่าผ่าตัดให้ผู้ป่วยลมชักดื้อยา   ให้มีโอกาสหายขาด   และมีโอกาสใช้ชีวิตปกติ   ซึ่งโรคลมชัก  เป็นโรคทางประสาทที่พบบ่อยในเด็กไทย  โรคนี้สามารถส่งผลต่อการใช้ชีวิตของผู้ป่วยอย่างมาก   ทั้งด้านพัฒนาการของเด็ก   การเรียนและการใช้ชีวิตประจำวัน    อีกทั้งอาการชักที่มักเกิดอย่างฉับพลันอาจนำไปสู่อุบัติเหตุและการบาดเจ็บที่รุนแรง   นอกจากนี้อาการของโรคลมชักในเด็กอาจขัดขวางพัฒนาการตามช่วงวัยและตัดโอกาสที่สำคัญของเด็ก เบิร์ด ...