รามเกียรติ์

การแสดงโขนเรื่องรามเกียรติ์ ชุด ลักษมีสีดา สร้างความประทับใจ ในงานมหกรรมโปงลาง แพรวา กาฬสินธุ์

สร้างความประทับใจให้ประชาชนที่ร่วมชื่นชมความตระการตาของนาฏกรรมชั้นสูงของไทยแบบไม่รู้ลืม สำหรับการแสดงโขนเรื่องรามเกียรติ์ ชุด ลักษมีสีดา ในโครงการเผยแพร่ศิลปวัฒนธรรมทั่วทิศแผ่นดินไทย กระทรวงวัฒนธรรมโดยสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ โดยนักแสดงจากวิทยาลัยนาฏศิลปกาฬสินธุ์ โดยได้รับความสนใจอย่างล้นหลามจากประชาชนที่เข้าร่วมงาน“มหกรรมโปงลาง แพรวา กาฬสินธุ์”  ณ ศาลากลางจังหวัดกาฬสินธุ์ (หลังเก่า) อำเภอเมือง จังหวัดกาฬสินธุ์ เมื่อเร็ว ๆ นี้ สำหรับการแสดงโขนในโครงการเผยแพร่ศิลปวัฒนธรรมทั่วทิศแผ่นดินไทย มีกำหนดจัดแสดงตั้งแต่เดือนธันวาคม...