ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์

“ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์” แสดงผลงานวิจัยสู่นวัตกรรม “เซรั่มกะหล่ำปลี” ภายใต้แบรนด์ Kaalum ในงาน “TRIUP FAIR 2023”

ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ แสดงผลงานวิจัยสู่นวัตกรรม “เซรั่มกะหล่ำปลี” ภายใต้แบรนด์ Kaalum (กะหล่ำ) ในงาน TRIUP FAIR 2023 มหกรรมส่งเสริมการใช้ประโยชน์จากงานวิจัยและนวัตกรรม ประจำปี 2566 ต่อยอดเชิงพาณิชย์กับภาคอุตสาหกรรมไทย วันที่ 18-19 กรกฎาคม 2566 : TRIUP FAIR...

เปิดผลงานวิจัยชนะเลิศ เครื่อง MRI mock-scanner ประหยัดต้นทุนนำเข้า โดย นศ.ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์

เปิดผลงานวิจัยชนะเลิศ เครื่อง MRI mock-scanner ช่วยลดการเคลื่อนไหวบริเวณศีรษะในกลุ่มเด็กประหยัดต้นทุนนำเข้า โดย นศ.รังสีเทคนิค ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ · เนื่องด้วยการตรวจด้วยเครื่อง MRI เป็นการตรวจที่ใช้เวลานานและต้องอาศัยการนอนนิ่งของผู้เข้ารับการตรวจ จึงเป็นปัญหาอย่างมากในผู้เข้าการตรวจในกลุ่มเด็กที่ไม่สามารถอยู่นิ่งได้นาน· ปัญหาการตื่นกลัวต่อการตรวจด้วยเครื่อง MRI ซึ่งมีเสียงดังและลักษณะของเครื่องที่เป็นอุโมงค์แคบ ทำให้ผู้เข้ารับการตรวจกลุ่มเด็กเกิดอาการกลัวและไม่สามารถเข้ารับการตรวจได้· ทั้งหมดก่อให้เกิดปัญหาสิ่งแปลกปลอมหรือความเบลอขึ้นในภาพ MRI อาจนำไปสู่ความยากในการวินิจฉัยให้ถูกต้อง·...

นักศึกษาแพทย์ วิทยาลัยแพทยศาสตร์ศรีสวางควัฒน ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ ได้รับรางวัลชนะเลิศงานวิจัย

ในเวที International Medical Student Research Conference (IMRC) วิทยาลัยแพทยศาสตร์ศรีสวางควัฒน ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ ขอแสดงความยินดีกับ 2 นักศึกษาแพทย์ ที่ได้รับรางวัลชนะเลิศการนำเสนองานวิจัยในเวทีการประชุมวิชาการนานาชาติ ด้านการวิจัยของนักศึกษาแพทย์ (International Medical Student Research Conference :...

วิทยาลัยแพทยศาสตร์ศรีสวางควัฒน ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ โชว์ศักยภาพ เร่งปั้น “นักฟิสิกส์การแพทย์ ” ที่เป็นเลิศทางการปฏิบัติ

วิทยาลัยแพทยศาสตร์ศรีสวางควัฒน เปิดห้องเรียนหลักสูตรฟิสิกส์การแพทย์ ณ ศูนย์การแพทย์มะเร็งวิทยาจุฬาภรณ์ โรงพยาบาลจุฬาภรณ์ แนะนำหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาฟิสิกส์การแพทย์ ให้สื่อมวลชนเข้าเยี่ยมชมกระบวนการเรียนการสอนและการปฏิบัติงานจากสถานที่จริง เพื่อให้ได้รู้จักบทบาทและหน้าที่ของ นักฟิสิกส์การแพทย์ อาจารย์ ดร.จีรศักดิ์ คำฟองเครือ อาจารย์ประจำหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาฟิสิกส์การแพทย์ วิทยาลัยแพทยศาสตร์ศรีสวางควัฒน เปิดเผยว่า "ฟิสิกส์การแพทย์" เป็นสาขาวิชาที่นำความรู้และกระบวนการทางฟิสิกส์และการคำนวณมาประยุกต์ใช้ในการตรวจวินิจฉัยและรักษาผู้ป่วยด้วยรังสี ซึ่งนักฟิสิกส์การแพทย์ในโรงพยาบาลจะทำงานร่วมกับทีมสหวิชาชีพอย่างใกล้ชิด...