ราชภัฎราชนครินทร์

ม.ราชภัฏราชนครินทร์ ผนึกกำลัง อว. และภาคเอกชน ลงนาม MOU มุ่งเสริมกำลังสมรรถนะ บุคลากร นิสิตนักศึกษา

เพื่อตอบโจทย์ภาคการผลิตสู่การขับเคลื่อนเศรษฐกิจของประเทศ กรุงเทพ – 28 กันยายน 2565 มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ ร่วมกับ กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม กลุ่มบริษัท ดาว ประเทศไทย NTT DATA Business Solutions (Thailand) Ltd....

ม.ราชภัฎราชนครินทร์ ร่วมกับ กลุ่มบริษัทดาว ในการเรียนรู้เพื่อจัดการขยะเหลือศูนย์

มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ ร่วมกับ กลุ่มบริษัท ดาว ประเทศไทย (DOW) ในการเรียนรู้เพื่อจัดการขยะเหลือศูนย์ "zero waste” เพื่อตอบโจทย์ภาคสังคม พื้นที่ และเศรษฐกิจชุมชน  มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ เป็นมหาวิทยาลัยที่มีภารกิจในการสร้างความรู้เพื่อการพัฒนาชุมชนท้องถิ่น แต่ด้วยสถานการณ์โลกที่เปลี่ยนแปลงทั้งจากโรคระบาดโควิด19 และกระแสความเปลี่ยนแปลงทางด้านเทคโนโลยีที่ทำให้ต้องมีการปรับตัวเพื่อให้สามารถพัฒนาศักยภาพกำลังคนในพื้นที่ได้เกิดการเรียนรู้ที่เท่าทันกับยุคสมัย จึงได้ทำความร่วมมือกับหน่วยงานต่าง ๆ ทั้งในพื้นที่จังหวัดฉะเชิงเทราและบริเวณภาคตะวันออก ทั้งภาครัฐ...