รมต.อนุชา

‘‘รมต.อนุชา’’ ลงพื้นที่ภาคอีสาน ชงกองทุนหมู่บ้านตัวอย่าง ตัวช่วยแก้ปัญหาเศรษฐกิจฐานราก

ย้ำความสำเร็จการจัดการทางการเงินระดับวิสาหกิจชุมชน “รมต.อนุชา” ลงพื้นที่ พบปะวิสาหกิจชุมชน กองทุนหมู่บ้านฯ กลุ่มจังหวัดภาคอีสาน เปิดโครงการจัดกิจกรรมส่งเสริมและสร้างโอกาสในการพัฒนาหมู่บ้านชุมชน พร้อมมอบ 30 รางวัลความสำเร็จชุมชนตัวอย่าง สู่การพัฒนาเศรษฐกิจฐานราก พร้อมถ่ายทอดสร้างเครือข่าย กองทุนหมู่บ้านฯ สู่การพัฒนาอาชีพ สร้างรายได้มั่นคง สอดรับการขับเคลื่อนนโยบายยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี วันที่ 6...