ยุพารัตน์ มัชฌิมา

“ยุพารัตน์ มัชฌิมา ​- ณัฐพงษ์  ประพฤติ” คว้ารางวัลชนะเลิศ “25 หนุ่มสาวหน้าใส” by PURE CARE BSC

เครื่องสำอาง PURE  CARE  BSC  บริษัท ไอ.ซี.ซี.อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน) โดย ดร.จันจิรา  จันทร์โฉม    ผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่ายเครื่องสำอางและน้ำหอม , คุณดารนี  มาตาแก้ว  ผู้จัดการผลิตภัณฑ์เครื่องสำอาง PURE  CARE  BSC   ผลิตภัณฑ์ที่มีส่วนผสมจากธรรมชาติ ...