ยุค New-Normal

“คาร์กิลล์” ปักธงเนื้อหมูโอเมก้า 3 เพื่อสุขภาพตอบโจทย์ตลาดยุค “New Normal”

คาร์กิลล์ ได้จับมือกับ อีเค ซลอเทอร์เฮาส์ หรือ อีเคเอส ยกระดับโรงเชือดสุกรสู่มาตรฐานความปลอดภัย CQA ในระดับสากล เพื่อรองรับการพัฒนาเนื้อหมูโอเมก้า 3 และนวัตกรรมใหม่ ๆ ในการตอบโจทย์เทรนคนรักสุขภาพ และตอบรับมาตรการเปิดประเทศในรูปแบบ New Normal ผ่านเมนูสุขภาพนําโดย เนื้อหมูโอเมก้า 3...

Work-Life Balance ในสไตล์ คุณอิทธิพล นักธุรกิจยุค New-Normal ที่ใช้พลังบวกเป็นแรงผลักดันในการทำงาน

Work-Life Balance ในสไตล์ของคุณอิทธิพล ปฏิมาวิรุจน์ นักธุรกิจยุค New-Normal ที่ใช้พลังบวกเป็นแรงผลักดันในการทำงาน ท่ามกลางวิกฤต COVID-19 ที่เกิดขึ้น มุมมองเจ้าของธุรกิจหลายรายอาจกำลังเรียกสถานการณ์ที่กำลังเผชิญอยู่ในปัจจุบันว่า เป็นอุปสรรคข้อใหญ่อีกหนึ่งข้อที่จะต้องวางแผนรับมือต่อสถานการณ์ความเปลี่ยนแปลง เพื่อความอยู่รอดดูแลกิจการให้สามารถเดินหน้าต่อไปได้ แต่การรับมือต่อความเปลี่ยนแปลงด้วยการวางแผนเพียงอย่างเดียว อาจไม่ใช่คำตอบของทุกอย่าง ความเชื่อใน “พลังบวก” จึงเป็นอีกหนึ่งวิธีที่นักธุรกิจ โอ๋ -...