ยุคอุตสาหกรรม 4.0

“ม.เซาธ์อีสท์บางกอก” จับมือหน่วยงานภาครัฐ ร่วมพัฒนาบัณฑิตมืออาชีพ ยุคอุตสาหกรรม 4.0

ม.เซาธ์อีสท์บางกอกจับมือหน่วยงานภาครัฐ และ 25บริษัทเอกชนร่วมพัฒนาบัณฑิตมืออาชีพ ตอบโจทย์ความต้องการของผู้ประกอบการยุคอุตสาหกรรม 4.0 มหาวิทยาลัยเซาธ์อีสท์บางกอก (Southeast Bangkok University-SBU) โดยการนำของ ดร.สมศักดิ์ รุ่งเรือง อธิการบดี และประธานสมาคมสถาบันอุดมศึกษาเอกชนแห่งประเทศไทยฯ (สพร.) ได้ทำการลงนามบันทึกข้อตกล งความร่วมมือทางด้านวิชาการและการพัฒนาอาชีพ ร่วมกับสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดสมุทรปราการ สำนักงานพาณิชย์จังหวัดสมุทรปราการ และ...