ม.สวนสุนันทา

คณะวิศวะฯ สวนสุนันทา เปิดรับสมัครนักศึกษาป.ตรี รอบ 4 DIRECT ADMISSION ถึง 5 มิ.ย. 67 นี้เท่านั้น!

คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา กำหนดเปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่ ระดับปริญญาตรี ภาคปกติ ประจำปีการศึกษา 2567 รอบ 4 DIRECT ADMISSION ตั้งแต่วันนี้ถึงวันที่ 5 มิถุนายน 2567 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชนมภัทร โตระสะ คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา...

20 มิ.ย. นี้ ว.โลจิสติกส์ สวนสุนันทา ชวนฟัง แนวทางลดพลังงานระบบขนส่งในไทย (ฟรี)

วิทยาลัยโลจิสติกส์ และซัพพลายเชน มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา จัดการบรรยายพิเศษ หัวข้อ แนวทางลดพลังงานในระบบขนส่งไทย ในวันที่ 20 มิถุนายน 2567 เวลา 09.00 - 11.00 น. ณ หอประชุมสุนันทานุสรณ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา โดย นายสมโภชน์...

“สวนสุนันทา” คว้าแชมป์ (ไร้พ่าย) ฟุตซอลทีมหญิง โค่นแชมป์เก่า 3 สมัย – พร้อมกวาด 5 รางวัล

สวนสุนันทา เขียนประวัติศาสตร์หน้าใหม่ คว้าแชมป์ (ไร้พ่าย) ฟุตซอลทีมหญิง IMANE THAILAND FUTSAL WOMEN UNIVERSITY THE CHAMPIONSHIP 2024 โค่นแชมป์เก่า 3 สมัย - พร้อมกวาด 5 รางวัล...

“สวนสุนันทา” อบรมพัฒนาทักษะ Soft Skills ตอบโจทย์สังคมโลก ด้วยกระบวนการวิศวกรสังคม

สวนสุนันทา อบรมพัฒนาทักษะ Soft Skills ผู้บริหาร-อาจารย์ ต้นแบบพัฒนานักศึกษาศตวรรษที่ 21 ตอบโจทย์สังคมโลก ด้วยกระบวนการวิศวกรสังคม วันที่ 4 – 5 เมษายน 2567 มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา โดย กองพัฒนานักศึกษา ฝ่ายกิจกรรมนักศึกษาและกิจการศิษย์เก่า จัดอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนา...

IOC รับรอง ‘ศูนย์การศึกษาโอลิมปิก’ ‘สวนสุนันทา’ แหล่งเรียนรู้โอลิมปิกศาสตร์ ‘ระดับโลก’

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุริยัน สมพงษ์ ผู้อำนวยการศูนย์การศึกษาโอลิมปิก มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา เปิดเผยว่า เมื่อวันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2567 คณะกรรมการโอลิมปิกนานาชาติ หรือ International Olympic Committee ให้การรับรอง ศูนย์การศึกษาโอลิมปิก มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา แหล่งเรียนรู้ด้านโอลิมปิกศาสตร์แห่งที่ 69...

สวนสุนันทาแชมป์อันดับ 1 กลุ่มราชภัฏ คว้า 14 เหรียญ กีฬามหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 49

มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา แชมป์อันดับ 1 กลุ่มราชภัฏ ในการแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 49 นนทรีเกมส์ 2567 ณ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน เมื่อวันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2567 โดยในการแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย ครั้งนี้ มรภ.สวนสุนันทา คว้าเหรียญรางวัลมาได้ทั้งสิ้น...

สาขาวิชาภาษาจีน สวนสุนันทา จัดเปิดเวทีนักเรียน-นักศึกษาแสดงความสามารถภาษาจีน

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ว่าที่ ร้อยตรี ดร.เกรียงไกร กองเส็ง หัวหน้าสาขาวิชาภาษาจีน มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา กล่าวว่า เมื่อวันที่ 17 มกราคม 2567 สาขาวิชาภาษาจีน คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา จัดแข่งขันพัฒนาทักษะความรู้ด้านภาษาจีนระดับมัธยมศึกษาและอุดมศึกษา ณ หอประชุมสุนันทานุสรณ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา โดยมี...

“สวนสุนันทา” เปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่ ระดับปริญญาเอก หลักสูตร นักบริหารนวัตกรรมการจัดการทุนมนุษย์

สวนสุนันทา เปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่ ระดับปริญญาเอก หลักสูตร นักบริหารนวัตกรรมการจัดการทุนมนุษย์ ภาคเรียนที่ 3/2566 มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา โดย วิทยาลัยนวัตกรรมและการจัดการ สาขาวิชานวัตกรรมการจัดการทุนมนุษย์ หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต (ปร.ด.) (Doctor of Philosophy Program in Management Innovation...

อาจารย์สวนสุนันทา รับเชิญเป็นผู้ทรงคุณวุฒิวิ พากษ์ผลงานทางวิชาการด้านความมั่นคงศึกษาระดับนานาชาติ ครั้งที่ 10

อาจารย์สวนสุนันทา รับเชิญเป็นผู้ทรงคุณวุฒิวิพากษ์ผลงานทางวิชาการด้านความมั่นคงศึกษาระดับนานาชาติ ครั้งที่ 10 อาจารย์ ดร.ศมานันทน์ รัตนศิริวิไล อาจารย์ประจำหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา รับเชิญให้เป็นกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิร่วมวิพากษ์การนำเสนอผลงานทางวิชาการระดับนานาชาติ ในงานสัมมนานานาชาติด้านความมั่นคงศึกษาระดับนานาชาติ ครั้งที่ 10 ประจำปีการศึกษา 2566 ในหัวข้อ “พลวัตโลกใหม่กับการปฏิรูปกองทัพ” (New World...

กองพัฒน์ฯ สวนสุนันทาร่วมศูนย์ศึกษาพระพุทธศาสนา

วันอาทิตย์ วัดราชาธิวาส มอบความสุขเนื่องในวันเด็กแห่งชาติ ประจำปีพ.ศ.2566 วันที่ 15 มกราคม 2566 มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา โดย กองพัฒนานักศึกษา ฝ่ายกิจกรรมนักศึกษาและกิจการศิษย์เก่า และองค์การนักศึกษา ร่วมกับ ศูนย์ศึกษาพระพุทธศาสนาวันอาทิตย์ วัดราชาธิวาสวิหาร จัดกิจกรรมเนื่องในโอกาสวันเด็กแห่งชาติ ประจำปีพ.ศ.2566 โดยมี พระครูวิศาลธรรมโรจ...