ม.สวนสุนันทา

กองพัฒน์ฯ สวนสุนันทาร่วมศูนย์ศึกษาพระพุทธศาสนา

วันอาทิตย์ วัดราชาธิวาส มอบความสุขเนื่องในวันเด็กแห่งชาติ ประจำปีพ.ศ.2566 วันที่ 15 มกราคม 2566 มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา โดย กองพัฒนานักศึกษา ฝ่ายกิจกรรมนักศึกษาและกิจการศิษย์เก่า และองค์การนักศึกษา ร่วมกับ ศูนย์ศึกษาพระพุทธศาสนาวันอาทิตย์ วัดราชาธิวาสวิหาร จัดกิจกรรมเนื่องในโอกาสวันเด็กแห่งชาติ ประจำปีพ.ศ.2566 โดยมี พระครูวิศาลธรรมโรจ...

นักเทรดตาโต! ม.สวนสุนันทา เชิญชวน อบรมหลักสูตรออนไลน์สอนวิธีสร้างรายได้

นักเทรดตาโต บิ๊กอีเว้นท์ครั้งแรกในไทย! ม.สวนสุนันทา ร่วมกับ แคปปิตอล ทรัสต์ เชิญชวนลูกค้า Bitkub 2 ล้านคน อบรมหลักสูตรออนไลน์สอนวิธีสร้างรายได้ 30 ล้านบาท วิทยาลัยนวัตกรรมและการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ร่วมกับ บริษัท แคปปิตอล ทรัสต์ กรุ๊ป...

You may have missed