มูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพฯ

มูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพฯ เตรียมนำโขนมูลนิธิฯ กลับมาโลดแล่นบนเวทีอีกครั้ง

หลังสถานการณ์โควิด-๑๙ พบกับตอน “สะกดทัพ” ปลายปี ๒๕๖๕ นี้ เตรียมพบกับการกลับมาโลดแล่นบนเวที ของการแสดงโขนมูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพ ในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ประจำปี ๒๕๖๕ หลังห่างหายจากเวทีด้วยสถานการณ์โควิด-๑๙ ถึง ๒ ปี โดยครั้งนี้จัดแสดงตอน “สะกดทัพ” ที่จะนำความตื่นเต้น เร้าใจของการแสดงโขนมูลนิธิฯ...