มูลนิธิสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา

มูลนิธิสมเด็จพระเทพฯ ร่วมกับ บี.กริม จัดพิธีรับตราพระราชทาน โครงการบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย ปีการศึกษา 2565

มูลนิธิสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ร่วมกับ บี.กริม และภาคีเครือข่ายจัดพิธีรับตราพระราชทานโครงการบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย ปีการศึกษา 2565เดินหน้าสร้างระบบการเรียนรู้ ปลุกศักยภาพเด็กตั้งแต่ปฐมวัยมุ่งสู่การพัฒนาการศึกษาอย่างยั่งยืน มูลนิธิสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา โดย รองศาสตราจารย์คุณหญิงสุมณฑา พรหมบุญ ประธานโครงการ บ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย ประเทศไทย (The Little Scientists’ House Thailand) เป็นประธานในพิธีรับตราพระราชทาน...