มูลนิธิรามาธิบดี

4 ศิลปิน ส่งต่อความสุขผ่านการให้ ผ่านของที่ระลึกการกุศลมูลนิธิรามาธิบดีฯ Giving and Happiness 7th

ความสุขจากการให้...ส่งต่อได้ไม่สิ้นสุด มูลนิธิรามาธิบดีฯ จับมือกับ 4 ศิลปิน “ครูโต” ม.ล.จิราธร จิรประวัติ “ครูปาน” สมนึก คลังนอก และสองพี่น้อง “แป้ง” ภัทรีดา - “นวล” นวลตอง ประสานทอง ร่วมสานต่อการ “ให้”...